شماره پشتیبانی 24/7 09138390244

صبحانه

صرف صبحانه در اقامتگاه اشینه

اقلام موچود : کره، پنیر، مربا، تخم مرغ نیمرو، چایی

هزینه پذیرایی در مجموعه پرداخت می گردد.